Regulamin

Regulamin sklepu Internetowego CarbonHouse

Zapoznaj się z regulaminem

1 Informacje ogólne

§ 1

Właścicielem SKLEPU INTERNETOWEGO internetowego www.carbonhouse.pl jest Patryk Szynaka
w dalszej treści regulaminu „SKLEPEM INTERNETOWYM”
Dane SKLEPU INTERNETOWEGO
1) Adres prowadzenia działalności gospodarczej: Carbonhouse ul. Generała Zajączka 9, 11-440 Reszel

2) Adres do korespondencji: Carbonhouse ul. Generała Zajączka 9, 11-440 Reszel
3) Adres e-mail: carbonhousepl@gmail.com
4) Telefon kontaktowy: +48 798 311 389
§ 2

1. SKLEP INTERNETOWY prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między składającym zamówienie „KLIENTEM”, a SKLEPEM INTERNETOWYM, wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet
3. Zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają przepisy :
– ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
– ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.),
– rozporządzenia z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
§ 3

Składanie zamówień

1. Zamówień dokonuje się poprzez stronę internetową SKLEPU INTERNETOWEGO
2. Zakupy w SKLEPIE są możliwe w dwóch opcjach :
– po zalogowaniu (z rejestracją),
– bez logowania (bez rejestracji).
3. Zakupu towaru dokonuje się przez dodanie wybranego towaru do koszyka, a następnie wypełnienia formularza zamówienia i potwierdzanie go „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
4. Prawidłowość złożenia zamówienie SKLEP INTERNETOWY potwierdza niezwłocznie wiadomością e-mail wysyłaną na adres mailowy wskazany przez KLIENTA automatycznie przez system sprzedaży SKLEPU INTERNETOWEGO na wskazany przez niego adres, a w szczególnych przypadkach telefonicznie.
5. Realizacja złożonego zamówienia następuje
a) w przypadku przedpłaty przelewem na konto lub płatności kartą kredytową – po otrzymaniu przez SKLEP INTERNETOWY zapłaty w pełnej wysokości, najczęściej w ciągu 24h;

 1. b) w przypadku płatności przy odbiorze – po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od KLIENTA najczęściej w ciągu 24h.
  Zamówiony przez KLIENTA towar jest dostarczany – w zależności od dokonanego przez niego wyboru – przez pocztę lub firmy kurierskie
  7. Umowa zawarta pomiędzy KLIENTEM a SKLEPEM INTERNETOWYM dotycząca zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w SKLEPIE jest adres dostawy wskazany przez KLIENTA. W przypadku zakupu produktów odbieranych przez KLIENTA osobiście miejscem spełnienia świadczenia jest adres SKLEPU INTERNETOWEGO.
  8. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku.
  9. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia KLIENT ma prawo anulować część lub całość zamówienia.
  10.KLIENT informowany jest o statusie zamówienia poprzez wiadomości e-mail, jeśli adres e-mail został podany przy składaniu zamówienia
  11. Na prośbę klienta (przekazaną e-mailem lub telefonicznie) możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu.

Bezpieczeństwo klientom naszego SKLEPU INTERNETOWEGO zapewnia Certyfikat SSL, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych za pośrednictwem sieci internet. Jest to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer SKLEPU INTERNETOWEGO. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.
Składanie zamówień przez Internet w sklepie carbonhouse.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań przez system teleinformatyczny Klienta:
– System operacyjny: Windows, iOS
– Procesor: 1 GHz, RAM, 1 GB pamięci RAM,
– Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca,
– Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768
– Sterowanie: klawiatura, mysz lub inne,
– Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: pobieranie 512 kbit/s, wysyłanie 128 kbit/s,
– Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script np.: Google Chrome czy Mozilla Firefox.
Rejestracja i ochrona danych osobowych
Rejestracja w SKLEPIE przez KLIENTA jest dobrowolna. Składając zamówienie na stronie internetowej SKLEPU INTERNETOWEGO KLIENT podaje swoje dane osobowe i kontaktowe w celu:
– potwierdzenia i uzupełnienia zamówienia;
– otrzymywania wiadomości e-mail o statusie zamówienia.
KLIENT ma możliwość korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO dokonując rejestracji w związku czym tworzy konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o nim oraz jego aktywności w SKLEPIE
Rejestracja wymaga wypełnienia formularzu rejestracyjnego poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail KLIENTA umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez SKLEP. KLIENT ma prawo do wglądu, korekty i usunięcia podanych przez siebie danych.
Przesyłanie drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych jest możliwe po wyrażeniu odrębnej zgody przez KLIENTA
Płatności kartami kredytowymi dokonywane są przez gwarantujące bezpieczeństwo transakcji renomowane systemy płatności tj. DotPay. Dane o kartach kredytowych otrzymują jedynie systemy pośrednictwa płatności.

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Rzeczy i towary
Towary w ofercie SKLEPU INTERNETOWEGO są fabrycznie nowe. SKLEP INTERNETOWY dostarcza KLIENTOWI towar wolny od wad fizycznych i prawnych.

Płatności

(Cena)
1. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych (PLN). Ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy
2. Podane w sklepie ceny są cenami brutto.
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez KLIENTA zamówienia.
4. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura zwolniona z VAT

(Formy płatności)

 1. KLIENT może dokonać płatności w następujących formach: przelew tradycyjny, przelew elektroniczny, płatność kartą kredytową za pośrednictwem firmy payU, zapłacić przy odbiorze zamówienia (za pobraniem) lub gotówką przy odbiorze osobistym.
  2. W przypadku wyboru przez KLIENTA formy płatności : przelew tradycyjny lub przelew elektroniczny cena za zamówiony towar oraz z tytułu kosztów dostawy winna zostać uiszczona na rachunek bankowy 71 1020 3639 0000 8802 0158 7294 PKO BP
  3. W przypadku wyboru przez KLIENTA podczas składania zamówienia płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, jest on obowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  (Termin płatności)
  Zapłaty ceny za zamówiony towar oraz kosztów dostawy KLIENT winien dokonać w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji w której płatność następuje przy odbiorze (za pobraniem). Brak zapłaty za towar lub za koszty dostawy w ww. terminie spowoduje anulowanie przez SKLEP INTERNETOWY złożonego zamówienia. O anulowaniu zamówienia KLIENT zostanie poinformowany e-mailem wysłanym na wskazany przez niego w czasie składania zamówienia adres poczty elektronicznej.
  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego payU.
  Dotpay obsługuje:
  – Karty: VISA, MasterCard,
  – e-przelewy wg aktualnej ofery operatora PayU

Płatność gotówka przy odbiorze w siedzibie / magazynie SKLEPU INTERNETOWEGO następuje w momencie odbioru zamówionego towaru. Odbierając zamówiony towar w magazynie pod adresem Generała Zajączka 9, 11-440 Reszel (od poniedziałku do piątku od 9.00 do 16.00), możecie Państwo zapłacić gotówką przy odbiorze. Płatność kartą płatniczą lub przelewem tylko podczas składania zamówienia poprzez SKLEP INTERNETOWY internetowy.

Dostawa

Klient ponosi koszty dostawy zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO. W zależności od wybranego przez KLIENTA sposobu płatności i formy dostawy.
Koszty dostawy wynosi :

KLIENTOWI przysługuje prawo darmowej dostawy

Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas wysyłki zamówienia. Zamówienie na towary o różnym czasie wysyłki jest zrealizowane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia.
Termin otrzymania przesyłki (dostawy przesyłki) jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia (w przypadku dostawy płatnej przy odbiorze), a w przypadku płatności przelewem zwykłym lub płatności elektronicznej od momentu zaksięgowania wpłaty od Klienta, aż do momentu w którym Klient wszedł w posiadanie zamówienia lub wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zamówienia.
Całkowity czas realizacji zamówienia = (potwierdzenie opłaty + przygotowanie + zapakowanie + wysłanie + czas dostawy):
Kurier InPost – od 2 do 4 dni roboczych.
Odbiór osobisty – obiór możliwy po 1 dniu roboczym od daty złożenia zamówienia.
W przypadku awizowania przesyłek czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 14 dni roboczych.
Zamówienia do przewoźnika realizującego dostawę przekazywane są przez SKLEP INTERNETOWY wyłącznie w dni robocze.
Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy wybranego przez KLIENTA przy składaniu zamówienia. SKLEP INTERNETOWY nie ma wpływu na opóźnienia spowodowane działaniem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. SKLEP INTERNETOWY ponosi odpowiedzialność za zamówienie na każdym z etapów jego realizacji.

Zwrot Towaru / Prawo odstąpienia od umowy

KLIENT może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym KLIENT lub wskazana przez niego osoba (poza kurierem) wejdzie w posiadanie rzeczy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczającym jest przesłanie przez KLIENTA informacji dotyczącą wykonania przez niego prawa odstąpienia od umowy przed upływem ww. terminu.
Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie SKLEPOWI przez KLIENTA oświadczenia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT musi o powyższym poinformować SKLEP:
Carbonhouse https://carbonhouse.pl Tel.: +48 798 311 389
e-mail: carbonhousepl@gmail.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np.: pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
KLIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego na stronie internetowej SKLEPU INTERNETOWEGO.
W przypadku przesłania przez KLIENTA formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznaczne oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną SKLEP INTERNETOWY niezwłocznie prześle KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej SKLEP INTERNETOWY zwraca KLIENTOWI wszystkie otrzymane od niego płatności związane z umową, od której skutecznie odstąpił, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SKLEP INTERNETOWY został poinformowani o złożeniu przez KLIENTA oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zwrotu płatności dokonywany jest przy zastosowaniu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez wykorzystanie przez KLIENTA w pierwotnej transakcji, chyba że zgodzi się on na inne rozwiązanie.
KLIENT nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem, jednak SKLEP INTERNETOWY może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
KLIENT powinien odesłać lub przekazać rzecz SKLEPOWI, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, przekazania do niego informacji KLIENTA o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania ww. terminu wystarczające jest odesłanie rzecz przed upływem ww. terminu.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku braku możliwości zwrotu rzeczy w zwykłym trybie pocztą koszty Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę nie wyższa niż 20zł
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

POUCZENIE:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Wymiana towaru
SKLEP INTERNETOWY dopuszcza możliwość wymiany zakupionych towarów do 30 dni od dnia w którym KLIENT lub wskazana przez niego osoba weszła w posiadanie rzeczy.
Jeżeli zakupiony u nas produkt nie będzie pasował lub odpowiadał (np. pod względem rozmiaru), KLIENT może go wymienić na inny w tej samej cenie lub dopłacić różnicę w przypadku droższego przedmiotu.
Zobowiązani są Państwo wysłać towar na adres:
Carbonhouse  ul. Generała Zajączka 9, 11-440 Reszel
oraz z przesłaniem informacji w formie pisemnej zawierającej:
– wskazanie produktu na który ma myć wymieniony,
– podanie adresu wysyłki zwrotnej,
– dołączenie paragonu fiskalnego lub kserokopii faktury,
– opłaty za przesyłkę zwrotną w wysokości (zależy od sposoby dostawy) dołączoną do przesyłki lub przelaną na konto SKLEPU INTERNETOWEGO:
Nr kont bankowych 71 1020 3639 0000 8802 0158 7294

FORMULARZ WYMIANY TOWARU ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO NA SAMYM DOLE REGULAMINU

Szacowana wysokość kosztów wymiany towarów (dwóch opłat za dostawę i ponowną wysyłkę) to kwota około 22 zł
Dopuszcza się także przesłanie wyżej wymienionych informacji drogą e-mailowa.
Reklamacja
Towary objęte są 24 miesięczną gwarancją. SKLEP INTERNETOWY zobowiązany jest dostarczyć klientom towar nowy bez wad.
W przypadku stwierdzenia wady towaru KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 24 miesięcy od daty doręczenia (otrzymania) towaru. KLIENTOWI przysługuje prawo do nieodpłatnej naprawy wadliwego towaru albo jego wymiany na nowy. W przypadku jednak, gdyby okazało się to niemożliwe, wymagało nadmiernych kosztów, sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie (do 14 dni) lub gdyby naprawa lub wymiana narażała nas na znaczne niedogodności, KLIENT ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

W takim przypadku KLIENT powinien odesłać towar na adres: Carbonhouse ul. Generała Zajączka 9, 11-440 Reszel

Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu lub potwierdzenie zawarcia transakcji reklamowanego produktu wraz z opisem reklamacji.

Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. SKLEP INTERNETOWY ustosunkuje się do złożonej reklamacji i w ciągu 14 dni zwróci KLIENTOWI równowartość ceny towaru lub wymieni i wyśle nowy bez wad. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego SKLEP INTERNETOWY zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.
SKLEP INTERNETOWY dokona zwrotu równowartości ceny towaru i kosztów odesłania reklamowanego towaru przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały zastosowane w pierwotnej transakcji, chyba że KLIENT wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. KLIENT nie poniesie żadnych opłat w związku z przeprowadzoną reklamacją.
Ewentualne spory pomiędzy KLIENTEM a SKLEPEM INTERNETOWYM, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). KLIENT będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów a także przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.
Informacje końcowe
Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego (SKLEPU INTERNETOWEGO) i Kupującego (KLIENTA).
Formularz odstąpienia od umowy wzór:
A
FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ WYMIANY TOWARU/ REKLAMACYJNY*
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy/wymiany przedmiotu lub jego reklamacji)
na adres Carbonhouse ul. Generała Zajączka 9, 11-440 Reszel
e-mail: carbonhousepl@gmail.com

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy/reklamacji sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
________________________________________

(**) Informacje dodatkowe / opcjonalne:
– Dane do przelewu bankowego
– Przedmiot(-y) zwracany(-e)
– Numer zamówienia
– Powód zwrotu

(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) Część formularz odstąpienia od umowy nieobowiązkowa.